Στο Randori Dojo

Τμήμα Aikido

Εκπαίδευση επικεντρωμένη στη διατήρηση της παράδοσης (traditional forms) με έμφαση στη ρεαλιστική προσέγγιση του συστήματος

Παιδικό Τμήμα

Εμπιστοσύνη, αυτοπειθαρχία, δύναμη, Σεβασμό.

Personal Training

Ιδιαίτερα μαθήματα σύμφωνα με τις δικές σας αναγκες.

Τμήμα Αυτοάμυνας

Απλή δυναμική προσέγγιση για την αντιμετώπιση άμεσου κινδύνου σε συνθήκες απειλής - μάχης