Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

image01

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΣ

ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝ. 1979 ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΑΜΟΣ 2 ΤΕΚΝΑ 3° DΑΝ ΒLΑCΚ ΒΕLΤ ΑΙΚΙDΟ ΑΙΚΙΚΑΙ

ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΙΚΙDΟ ΤΟ 1998 ΣΤΟ DΟJΟ ΑΙΚΙΚΑΝ GREECE ΡΙRΑΕUS Κ  ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2006 ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΟ 1ο DΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ SΕΝSΕΙ ΕDWARD GΕRMANOV 5ο DΑΝ ΑΙΚIDΟ ΑSSOCIATION BULGARIAN.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΟ 2ο DΑΝ ΑΠ ΤΟΝ SΕΝSΕΙ ΕDWARD GERMANOV 6ο DΑΝ ΑΙΚIDΟ ΑSSOCIATION BULGARIAN. ΕΧΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΙΚIDΟ ΜΕ ED TENZEN GERMANOV 6 DAN, SUGAWARA 6 DAN, TISSIER 7 DAN, A. SATO 6 DAN, ERIC LOUW 6 DAN,ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΕΚΤΗΣΑ ΤΟ 1ο DΑΝ JUJITSU ΑΠΟ ΕΦΕΟΖ-Ζ ΑΡ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 0787.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2014 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΝ ΕΦΕΟΖ & ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ JUJITSOY SYSTEM ΑΙΚΙDΟ.

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2016 ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΟ 3ο DΑΝ ΑΠ ΤΟΝ SΕΝSΕΙ ΕDWARD GERMANOV 6ο DΑΝ ΑΙΚIDΟ ΑSSOCIATION BULGARIAN