ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


* Σκόπος του είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει τη σχέση γονέα-παιδιού σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό του σπιτιού.